Myslivna_2018

 

Antikorodanty

Prísady na ochranu kovových a nekovových plôch pred stykom s vodou a vzdušným kyslíkom.

1.) Inhibítory korózie - látky ochraňujúce kovové i nekovové časti strojov pred účinkom kyslých nečistôt obsiahnutých v mazivách.

2.) Inhibítory hrdzavenia - látky zvyšujúce ochrannú schopnosť mazív pred kontaktom s vodou, atmosferickým kyslíkom a kyslými splodinami v mazivách.

Späť

Tribotechnika_5_2018

TriboTechnika_5_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd