Tribotechnické listy

 

 

Antioxidanty

Látky zvyšujúce oxidačnú stálosť mazacích olejov.

1.) Nízkoteplotné do cca 150ºC: fenoly, difenyamin.

2.) Vysokoteplotné nad 150ºC: rozkladače peroxidov.

Späť

Tribotechnika_3_2018


TriboTechnika_3_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd