Myslivna_2018

 

Antioxidanty

Látky zvyšujúce oxidačnú stálosť mazacích olejov.

1.) Nízkoteplotné do cca 150ºC: fenoly, difenyamin.

2.) Vysokoteplotné nad 150ºC: rozkladače peroxidov.

Späť

Tribotechnika_5_2018

TriboTechnika_5_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd