Tribotechnické listy

 

 

Antioxidanty

Látky zvyšujúce oxidačnú stálosť mazacích olejov.

1.) Nízkoteplotné do cca 150ºC: fenoly, difenyamin.

2.) Vysokoteplotné nad 150ºC: rozkladače peroxidov.

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd