Tribotechnické listy

 

 

Bod kryštalizácie

Teplota, pri ktorej dochádza k úplnému roztopeniu kryštálikov uhľovodíkov, ktoré vznikli po predchádzajúcom ochladení vzorky.

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd