Myslivna_2018

 

Bod kryštalizácie

Teplota, pri ktorej dochádza k úplnému roztopeniu kryštálikov uhľovodíkov, ktoré vznikli po predchádzajúcom ochladení vzorky.

Späť

Tribotechnika_5_2018

TriboTechnika_5_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd