Protezink_Galvanicka konferencia Smolenice

 

Bod samovznietenia

Bod samovznietenia je teplota, pri ktorej dôjde k samovznieteniu bez prítomnosti plameňa.

Späť

Tribotechnika_3_2018


TriboTechnika_3_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd