Tribotechnické listy

 

 

Bod samovznietenia

Bod samovznietenia je teplota, pri ktorej dôjde k samovznieteniu bez prítomnosti plameňa.

Späť

Tribotechnika_2_2019

TriboTechnika_2_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd