Tribotechnické listy

 

 

Bod skvapalnenia

Bod skvapalnenia je teplota, pri ktorej dôjde k skvapalneniu prvej kvapky maziva zahrievanej stanovenou rýchlosťou v normovanom tégliku.

Späť

Tribotechnika_1_2019

TriboTechnika1_2019 by on Scribd