Myslivna_2018

 

Bod skvapalnenia

Bod skvapalnenia je teplota, pri ktorej dôjde k skvapalneniu prvej kvapky maziva zahrievanej stanovenou rýchlosťou v normovanom tégliku.

Späť

Tribotechnika_5_2018

TriboTechnika_5_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd