Tribotechnické listy

 

 

Bod skvapalnenia

Bod skvapalnenia je teplota, pri ktorej dôjde k skvapalneniu prvej kvapky maziva zahrievanej stanovenou rýchlosťou v normovanom tégliku.

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd