Bod tečenia

Najnižšia teplota, pri ktorej má olej ešte schopnosť tiecť.

Späť