Tribotechnické listy

 

 

Bod tuhnutia

Bod tuhnutia oleja je teplota, pri ktorej olej práve vplyvom stáleho ochladzovania začne vylučovať kryštýly parafínu a tým prestane tiecť.

Späť

Tribotechnika_1_2019

TriboTechnika1_2019 by on Scribd