Tribotechnické listy

 

 

Bod tuhnutia

Bod tuhnutia oleja je teplota, pri ktorej olej práve vplyvom stáleho ochladzovania začne vylučovať kryštýly parafínu a tým prestane tiecť.

Späť

Tribotechnika_2_2019

TriboTechnika_2_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd