Tribotechnické listy

 

 

Bod vzplanutia

Bod vzplanutia je teplota, pri ktorej sa vplyvom ohrievania oleja vytvorí nad jeho povrchom toľko pár, že pri priblížení plameňa nakrátko vzplanú.

Späť

Tribotechnika_2_2019

TriboTechnika_2_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd