Myslivna_2018

 

Bod vzplanutia

Bod vzplanutia je teplota, pri ktorej sa vplyvom ohrievania oleja vytvorí nad jeho povrchom toľko pár, že pri priblížení plameňa nakrátko vzplanú.

Späť

Tribotechnika_5_2018

TriboTechnika_5_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd