Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

 

 

CCMC

Komisia výrobcov automobilov, ktorá vydávala klasifikácie olejov pred rokom 1996 a teraz je úplne nahradená klasifikáciou ACEA.

Späť