Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

 

 

Celkové nečistoty

Obsah nečistôt v priemyselných olejoch, stanovený prefiltrovaním vzorky rozriedenej rozpúšťadlom cez membránový filter / pórovitosť 0,8 μm/.

Späť