Myslivna_2018

 

Celkové nečistoty

Obsah nečistôt v priemyselných olejoch, stanovený prefiltrovaním vzorky rozriedenej rozpúšťadlom cez membránový filter / pórovitosť 0,8 μm/.

Späť

Tribotechnika_5_2018

TriboTechnika_5_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd