Celkové znečistenie

Obsah nečistôt v motorových olejoch stanovený odstreďovaním vzorky rozriedenej rozpúšťadlom pri stanovenom preťažení.

Späť