Myslivna_2018

 

Celkové znečistenie

Obsah nečistôt v motorových olejoch stanovený odstreďovaním vzorky rozriedenej rozpúšťadlom pri stanovenom preťažení.

Späť

Tribotechnika_5_2018

TriboTechnika_5_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd