Tribotechnické listy

 

 

Cetánové číslo

Číslo na konvenčnej stupnici, vyjadrujúce vznetové vlastnosti nafty za štandardných podmienok. Vyjadruje schopnosť samovznietenia palív vo vznetových motoroch. Je to objemové percento cetánu v zmesi s alfa-metylnaftalénom s rovnakou schopnosťou samovznetenia ako skúšaná vzorka nafty.

Späť

Tribotechnika_2_2019

TriboTechnika_2_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd