Cetánový index

Číslo predstavujúce aproximáciu cetánového čísla vzorky, vypočítané z jeho hustoty a destilačnej charakteristiky.

Späť