TriboTechnika_3/2018

 

Cetánový index

Číslo predstavujúce aproximáciu cetánového čísla vzorky, vypočítané z jeho hustoty a destilačnej charakteristiky.

Späť