Tribotechnické listy

 

 

Conradsonov karbonizačný zvyšok

Udáva sa v % hmotnosti vzorky. Skúška spočíva v zahrievaní oleja za neprítomnosti vzduchu, aby sa odparili všetky pôvodné i tepelným rozkladom vzniknuté prchavé látky.

Späť

Tribotechnika_1_2019

TriboTechnika1_2019 by on Scribd