Myslivna_2018

 

Conradsonov karbonizačný zvyšok

Udáva sa v % hmotnosti vzorky. Skúška spočíva v zahrievaní oleja za neprítomnosti vzduchu, aby sa odparili všetky pôvodné i tepelným rozkladom vzniknuté prchavé látky.

Späť

Tribotechnika_5_2018

TriboTechnika_5_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd