Deaktivátory kovu

Aditíva, zabraňujúce degradácii maziva vplyvom katalyzačného účinku mikroskopických kovových čiastočiek, vzniknutých trením kovu o kov. Vytvárajú ochrannú vrstvu okolo čiastočiek kovu.

Späť