Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

 

 

Deemulgačná schopnosť

Sklon emulzie, vytvorenej miešaním vzorky s vodou, rozdelovať sa za pokoja.

Späť