Protezink_Galvanicka konferencia Smolenice

 

Deemulgačná schopnosť

Sklon emulzie, vytvorenej miešaním vzorky s vodou, rozdelovať sa za pokoja.

Späť

Tribotechnika_3_2018


TriboTechnika_3_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd