Myslivna_2018

 

Deemulgačná schopnosť

Sklon emulzie, vytvorenej miešaním vzorky s vodou, rozdelovať sa za pokoja.

Späť

Tribotechnika_5_2018

TriboTechnika_5_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd