Tribotechnické listy

 

 

Depresanty

Prísady znižujúce teplotu tuhnutia tým, že sa absorbujú na zárodočný kryštál parafínu a tak znemožnia jeho rast. Používajú sa metakryláty / tiež ako viskozitná prísada/.

Späť

Tribotechnika_4_2018

Tribotechnika_4_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd