Myslivna_2018

 

Destilačná krivka

Grafické vyjadrenie hmotnosti alebo objemu v percentách ropného predestilovaného produktu v závislosti na odčítanej destilačnej teplote.

Späť

Tribotechnika_5_2018

TriboTechnika_5_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd