Protezink_Galvanicka konferencia Smolenice

 

Destilačná krivka

Grafické vyjadrenie hmotnosti alebo objemu v percentách ropného predestilovaného produktu v závislosti na odčítanej destilačnej teplote.

Späť

Tribotechnika_3_2018


TriboTechnika_3_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd