Tribotechnické listy

 

 

Destilačná krivka

Grafické vyjadrenie hmotnosti alebo objemu v percentách ropného predestilovaného produktu v závislosti na odčítanej destilačnej teplote.

Späť

Tribotechnika_1_2019

TriboTechnika1_2019 by on Scribd