Tribotechnické listy

 

 

Destilačné rozmedzie

Udáva sa teplotné rozmedzie v ºC, pri ktorom dochádza k varu príslušných uhľovodíkov pri spracovaní ropy.

Späť

Tribotechnika_3_2018


TriboTechnika_3_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd