Tribotechnické listy

 

 

Destilačné rozmedzie

Udáva sa teplotné rozmedzie v ºC, pri ktorom dochádza k varu príslušných uhľovodíkov pri spracovaní ropy.

Späť

Tribotechnika_1_2019

TriboTechnika1_2019 by on Scribd