Myslivna_2018

 

Destilačné rozmedzie

Udáva sa teplotné rozmedzie v ºC, pri ktorom dochádza k varu príslušných uhľovodíkov pri spracovaní ropy.

Späť

Tribotechnika_5_2018

TriboTechnika_5_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd