TriboTechnika_3/2018

 

Destilačné rozmedzie

Udáva sa teplotné rozmedzie v ºC, pri ktorom dochádza k varu príslušných uhľovodíkov pri spracovaní ropy.

Späť