Destilát

Frakcia ropného oleja, získaná destiláciou surovej ropy bez ďalšieho upravovania.

Späť