Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

 

 

Destilát

Frakcia ropného oleja, získaná destiláciou surovej ropy bez ďalšieho upravovania.

Späť