Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

 

 

Disperzanty

Udržiavajú tuhé nečistoty v rozptýlenom stave a zabraňujú tvorbe kalov a tým i upchatiu sitka olejového čerpadla / používajú sa najčastejšie sukcínimidy/.

Späť