Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

 

 

Disperzia

Označenie pre dvojlátkové systémy, u ktorých je jedna látka v rozptýlenej a nerozpustnej podobe obsiahnutá v druhej látke /tekutine/.

Späť