Myslivna_2018

 

DN hodnota/ otáčkový faktor

Miera pre rýchlosť, do ktorej je možno použiť mazivá do valivých ložísk. /Ide o stredný priemer ložiska v mm vynásobený počtom ot./ min./.

Späť

Tribotechnika_5_2018

TriboTechnika_5_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd