Tribotechnické listy

 

 

DN hodnota/ otáčkový faktor

Miera pre rýchlosť, do ktorej je možno použiť mazivá do valivých ložísk. /Ide o stredný priemer ložiska v mm vynásobený počtom ot./ min./.

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd