Tribotechnické listy

 

 

EMCOR

Skúška plastických mazív z hľadiska ochrany proti korózii za prítomnosti vody. / Osem ložísk naplnených plastickým mazivom beží 21 dní. Hodnotenie krúžkov 0 - žiadna korózia, 5 - silná korózia/.

Späť

Tribotechnika_1_2019

TriboTechnika1_2019 by on Scribd