Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

 

 

HD

Skratka z angl. HEAVY DUTY, t.j. ťažká prevádzka. Týka sa vlastností mazív.

Späť