Tribotechnické listy

 

 

HD

Skratka z angl. HEAVY DUTY, t.j. ťažká prevádzka. Týka sa vlastností mazív.

Späť

Tribotechnika_1_2019

TriboTechnika1_2019 by on Scribd