Myslivna_2018

 

HD

Skratka z angl. HEAVY DUTY, t.j. ťažká prevádzka. Týka sa vlastností mazív.

Späť

Tribotechnika_5_2018

TriboTechnika_5_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd