Tribotechnické listy

 

 

Hustota

Hmotnosť kvapaliny delená jej objemom /musí byť uvedená jednotka, v ktorej je hustota vyjadrená a teplota, pri ktorej bola hustota stanovená/.

Späť

Tribotechnika_3_2018


TriboTechnika_3_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd