Tribotechnické listy

 

 

Inhibítory korózie

Látky zabezpečujúce ochranu železných i neželezných častí strojov pred účinkom kyslých nečistôt obsiahnutých v mazivách.

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd