Myslivna_2018

 

Inhibítory korózie

Látky zabezpečujúce ochranu železných i neželezných častí strojov pred účinkom kyslých nečistôt obsiahnutých v mazivách.

Späť

Tribotechnika_5_2018

TriboTechnika_5_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd