Tribotechnické listy

 

 

Inhibítory korózie

Látky zabezpečujúce ochranu železných i neželezných častí strojov pred účinkom kyslých nečistôt obsiahnutých v mazivách.

Späť

Tribotechnika_3_2018


TriboTechnika_3_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd