Myslivna_2018

 

Karbonizačný zvyšok

Vyjadruje množstvo karbónu po odparení odpariteľných častí oleja s následnou karbonizáciou bez prístupu vzduchu.

Späť

Tribotechnika_5_2018

TriboTechnika_5_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd