Tribotechnické listy

 

 

Karbonizačný zvyšok

Vyjadruje množstvo karbónu po odparení odpariteľných častí oleja s následnou karbonizáciou bez prístupu vzduchu.

Späť

Tribotechnika_4_2018

Tribotechnika_4_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd