Tribotechnické listy

 

 

Karbonizačný zvyšok

Vyjadruje množstvo karbónu po odparení odpariteľných častí oleja s následnou karbonizáciou bez prístupu vzduchu.

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd