Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

 

 

Klasifikácia API

Najrozšírenejšia výkonová klasifikácia pre motorové a prevodové oleje /America Petroleum institute/.

Späť