TriboTechnika_3/2018

 

Klasifikácia častíc

Roztiedenie častíc vzniknutých opotrebovaním mazaného stroja alebo častíc znečistenia v oleji podľa ich veľkosti a tvaru a zaradenia do vopred definovaných skupín /napr.únavové, abrazívne, nekovové/.

Späť