TriboTechnika_3/2018

 

Koeficient trenia

Pomer trecej sily medzi dvoma povrchmi k sile / zaťaženiu / pôsobiacej kolmo na povrchy.

Späť