Tribotechnické listy

 

 

Koeficient trenia

Pomer trecej sily medzi dvoma povrchmi k sile / zaťaženiu / pôsobiacej kolmo na povrchy.

Späť

Tribotechnika_3_2018


TriboTechnika_3_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd