Tribotechnické listy

 

 

Koeficient trenia

Pomer trecej sily medzi dvoma povrchmi k sile / zaťaženiu / pôsobiacej kolmo na povrchy.

Späť

Tribotechnika_5_2018

TriboTechnika_5_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd