Tribotechnické listy

 

 

Koeficient trenia

Pomer trecej sily medzi dvoma povrchmi k sile / zaťaženiu / pôsobiacej kolmo na povrchy.

Späť

Tribotechnika_1_2019

TriboTechnika1_2019 by on Scribd