Tribotechnické listy

 

 

Korózna skúška

Stanovenie korozívneho pôsobenia ropných produktov na kovy alebo kov za normalizovaných podmienok.

Späť

Tribotechnika_1_2019

TriboTechnika1_2019 by on Scribd