Korózna skúška

Stanovenie korozívneho pôsobenia ropných produktov na kovy alebo kov za normalizovaných podmienok.

Späť