Tribotechnické listy

 

 

Korózna skúška

Stanovenie korozívneho pôsobenia ropných produktov na kovy alebo kov za normalizovaných podmienok.

Späť

Tribotechnika_4_2018

Tribotechnika_4_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd