Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

 

 

Odolnosť voči oxidácii

Vyjadruje odolnosť základových olejov proti stárnutiu.

Späť