TriboTechnika_3/2018

 

Odolnost voči stárnutiu

Odolnosť voči vplyvom: pohlcovanie kyslíka, prehriatie, neprítomnosť kovov / Fe, Cu, Pb/, svetla. Odolnosť sa zyšuje aditívami.

Späť