Tribotechnické listy

 

 

Odolnost voči stárnutiu

Odolnosť voči vplyvom: pohlcovanie kyslíka, prehriatie, neprítomnosť kovov / Fe, Cu, Pb/, svetla. Odolnosť sa zyšuje aditívami.

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd