Tribotechnické listy

 

 

Opotrebenie

je nežiadúca zmena povrchu alebo rozmerov tuhých telies, spôsobená buď vzájomným pôsobením funkčných povrchov, alebo funkčného povrchu a média, ktoré opotrebenie vyvoláva. Prejavuje sa odstraňovaním alebo premiestňovaním častíc hmoty z funkčného povrchu mechanickými účinkami, niekedy sprevádzanými aj inými vplyvmi, napríklad chemickými, elektrochemickými a pod. Existuje šesť základných druhov opotrebenia: abrazívne, adhezívne, erozívne, únavové, kavitačné a vibračné.

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd