Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

 

 

Oter - oder

Mechanické opotrebovanie pri kĺzaní dvoch plôch po sebe.

Späť