Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

 

 

Pasty

Kombinácia tuhých mazív s olejom. Jednoduchým spôsobom umožňuje nanášať tenké mazacie filmy.

Späť