Pasty

Kombinácia tuhých mazív s olejom. Jednoduchým spôsobom umožňuje nanášať tenké mazacie filmy.

Späť