Penivosť

Vlastnosť vzorky vytvárať dočasne alebo trvale penu za normalizovaných podmienok prevzdušňovania.

Späť