Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

 

 

Priľnavé /adhézne/ mazivo

Mazivo s priľnavo aktívnymi zložkami, ktoré nie sú odstredivými silami odhadzované / otvorené ozubenia, laná, reťaze, ložiská pre vysokoobrátkové prevody/.

Späť