Tribotechnické listy

 

 

Priľnavostné prísady

Slúžia k zvýšeniu priľnavosti maziva k mazanému povrchu, zabraňujú odstrekovaniu maziva. U plastických mazív zmenšujú odlučovanie oleja z maziva / vysokomolekulárne polyalkény, polybutény/.

Späť

Tribotechnika_2_2019

TriboTechnika_2_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd