Myslivna_2018

 

Priľnavostné prísady

Slúžia k zvýšeniu priľnavosti maziva k mazanému povrchu, zabraňujú odstrekovaniu maziva. U plastických mazív zmenšujú odlučovanie oleja z maziva / vysokomolekulárne polyalkény, polybutény/.

Späť

Tribotechnika_5_2018

TriboTechnika_5_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd