Tribotechnické listy

 

 

STOU

Skratka z angl. Super Traktor Oil Universal, t.j. univerzálny traktorový olej použiteľný ako motorový a prevodový olej, i pre mokré brzdy a pre hydraulický systém traktora.

Späť

Tribotechnika_2_2019

TriboTechnika_2_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd