Myslivna_2018

 

Syntetické oleje

Umelo vyrobené oleje, majúce oproti ropným olejom veľmi dobré viskozitné správanie v závislosti na teplote, malý sklon ku koksovaniu, dobrú chemickú odolnosť, nízky bod tuhnutia a vysokú odolnosť voči teplu.

Späť

Tribotechnika_5_2018

TriboTechnika_5_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd