Tribotechnické listy

 

 

TBN

Je ukazovateľom alkalickej rezervy oleja. Alkalické zložky detergentov majú schopnosť neutralizovať kyseliny vzniknuté pri spaľovaní, pochádzajú z oxidov síry a dusíka. Nový olej má TBN 8-13 mg KOH/g.

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd