Protezink_Galvanicka konferencia Smolenice

 

Trenie

Odpor dvoch povrchov proti kĺzaniu po sebe.

Späť

Tribotechnika_3_2018


TriboTechnika_3_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd