Myslivna_2018

 

Trenie

Odpor dvoch povrchov proti kĺzaniu po sebe.

Späť

Tribotechnika_5_2018

TriboTechnika_5_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd