Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

 

 

Trenie

Odpor dvoch povrchov proti kĺzaniu po sebe.

Späť