Trenie

Odpor dvoch povrchov proti kĺzaniu po sebe.

Späť