Protezink_Galvanicka konferencia Smolenice

 

Trhavé kĺzanie

Zadrhávanie alebo strick-slip. Jedná sa o trhavé pohyby vyvolané rozdielnymi koeficientami trenia hydrodynamického a medzného mazania.

Späť

Tribotechnika_3_2018


TriboTechnika_3_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd