Tribotechnické listy

 

 

Tribodiagnostika

Diagostika založená na analýze maziva, z ktorej výsledkov získava poznatky o stave maziva i mazaného mechanizmu.

Späť

Tribotechnika_1_2019

TriboTechnika1_2019 by on Scribd