Tribodiagnostika

Diagostika založená na analýze maziva, z ktorej výsledkov získava poznatky o stave maziva i mazaného mechanizmu.

Späť