Tribotechnické listy

 

 

Tribodiagnostika

Diagostika založená na analýze maziva, z ktorej výsledkov získava poznatky o stave maziva i mazaného mechanizmu.

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd