Tribotechnické listy

 

 

Tribodiagnostika

Diagostika založená na analýze maziva, z ktorej výsledkov získava poznatky o stave maziva i mazaného mechanizmu.

Späť

Tribotechnika_5_2018

TriboTechnika_5_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd