TriboTechnika_3/2018

 

Tribológia

vedný odbor interdisciplinárneho charakteru. Zaoberá sa procesmi trenia, opotrebenia a mazania, rozvíja ich ako vedu s cieľavedomým zameraním na široké aplikačné využitie predovšetkým v technike.

Späť