Tribotechnické listy

 

 

Tribotechnika

zaoberá sa prostriedkami a postupmi týkajúcimi sa technických a ekonomických aspektov trenia, opotrebenia a mazania v rámci konštrukcie, výroby, montáže, prevádzky a údržby trecích uzlov.

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd