Tribotechnické listy

 

 

Tribotechnika

zaoberá sa prostriedkami a postupmi týkajúcimi sa technických a ekonomických aspektov trenia, opotrebenia a mazania v rámci konštrukcie, výroby, montáže, prevádzky a údržby trecích uzlov.

Späť

Tribotechnika_1_2019

TriboTechnika1_2019 by on Scribd