Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

 

 

TRIEDY SAE

Najrozšírenejšia metóda klasifikácie olejov podľa viskozity. (SAE - Society of Automotive Engineers - USA)

Späť