Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

 

 

Uťahovací moment

Moment potrebný k dosiahnutiu potrebného predpätia v skrutkovom spojení pre plnenie požadovanej funkcie.

Späť