Protezink_Galvanicka konferencia Smolenice

 

Uťahovací moment

Moment potrebný k dosiahnutiu potrebného predpätia v skrutkovom spojení pre plnenie požadovanej funkcie.

Späť

Tribotechnika_3_2018


TriboTechnika_3_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd