Myslivna_2018

 

Uťahovací moment

Moment potrebný k dosiahnutiu potrebného predpätia v skrutkovom spojení pre plnenie požadovanej funkcie.

Späť

Tribotechnika_5_2018

TriboTechnika_5_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd